BLOG #03: ‘Ik blijf het gewoon zelf doen!’

BLOG #03: ‘Ik blijf het gewoon zelf doen!’

10 februari 2022

In mijn vorige blog heb je kennis gemaakt met Monique. Tijdens haar opleiding wordt zij zowel in de huishouding, als in de zorg ingezet. Dit biedt uitkomst voor vele cliënten, voornamelijk wanneer er sprake is van dementie. Doordat een medewerker vaak bij de cliënt komt en op meerdere vlakken ondersteuning biedt, ontstaat er een vertrouwensband en kan de cliënt voor een langere tijd veilig thuis blijven wonen. Tijdens het meelopen met Monique spreek ik een van deze cliënten, dhr. Schiltmans, en zijn mantelzorger, Mw. Hoogenboom. Dhr. Schiltmans is bekend met dementie, maar kan door zijn netwerk en onze hulp zelfstandig blijven wonen.

Wat vindt u fijn aan de zorg van Henriëlla Zorg?
Dhr. Schiltmans: “Ik hoef zelf niet na te denken over de zorg die bij mij wordt ingezet. Dit wordt netjes afgestemd met mijn mantelzorger.”
Mw. Hoogenboom: “Er wordt goed overlegd welke zorg nodig is en hoe wij dit het beste in kunnen plannen.”
Dhr. Schiltmans: “Ik voel mij hier erg prettig bij. Ik voel geen enkele dwang, ik voel mij juist heel erg vrij. Ik mag mezelf zijn en ik vind het fijn dat ik nog heel veel zelf mag blijven doen.”

Bent u blij met de medewerkers die u helpen?
Dhr. Schiltmans: “Zeker! Er gebeurt ook nooit iets waar ik mij onprettig bij voel. Zij kennen mij inmiddels zo goed, dat zij niks meer hoeven vragen en alles is zo vanzelfsprekend. Er is sprake van wederzijds respect.”

Vindt u het fijn dat er meerdere keren per dag iemand langskomt om u te ondersteunen?
Dhr. Schiltmans: “Ik heb het niet in de gaten. Het voelt zo vertrouwd en vanuit belangstelling.”

Hoe ervaart u het als mantelzorger?
Mw. Hoogenboom: “De communicatie is goed met de wijkverpleegkundige. Er is sprake van open communicatie onderling. Ik vind het vooral fijn dat wij alles kunnen afstemmen op zijn wensen en zijn leefgewoontes.”

Voel jij je betrokken als mantelzorger?
Mw. Hoogenboom: “Zeker! Er wordt echt geluisterd als ik zelf wat ideeën aanbreng over wat dhr. Schiltmans fijn vindt. En de zorg wordt daar dan ook op afgestemd. Dat is echt heel fijn.”

Vindt u het fijn dat de medewerkers u stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen?
Dhr. Schiltmans: “Ik ben gelukkig nog steeds vrij zelfstandig en ik kan heel veel nog zelf. Je gaat dat dan niet uitbesteden. Ik blijf het gewoon zelf doen.”
Mw. Hoogenboom: “U vindt het ook belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf kan blijven doen.”
Dhr. Schiltmans: “Dat klopt!”

En terwijl dhr. Schiltmans deze laatste woorden uitspreekt, staat hij alweer op om Monique te helpen. Het is fijn dat mijn collega's zoveel kunnen betekenen voor onze cliënten. Dhr. Schiltmans is een goed voorbeeld van een cliënt die zich niet wil laten beperken door zijn situatie, maar juist de hulp aanpakt om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Als organisatie kijken wij dan ook graag mee naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden voor onze cliënten. Elke situatie is anders, maar voor elke situatie is een oplossing.

Inmiddels heeft ons het trieste nieuws bereikt dat dhr. Schiltmans is overleden. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.   

Zorg met respect voor verschillende culturen