BLOG #04: De huishoudelijke verzorging en begeleiding coördineren, zo doe je dat!

BLOG #04: De huishoudelijke verzorging en begeleiding coördineren, zo doe je dat!

25 april 2022

Wij hebben veel cliënten die huishoudelijke verzorging en begeleiding ontvangen vanuit de WMO. Het is een grote klus voor onze coördinatoren WMO-diensten om alles van A tot Z voor onze cliënten en medewerkers te regelen. Om een beter beeld te krijgen van het werk van onze coördinatoren WMO-diensten, loop ik een dag mee met mijn collega Jane. Dit belooft een veelzijdige dag te worden!

Het is een grijze dag als ik met Jane afspreek. Jane is al druk bezig met haar mailbox. Als coördinator is Jane een spil in het web en heeft zij contact met medewerkers, cliënten, de gemeente en andere externe zorgorganisaties. Zo divers als alle contacten, zijn ook haar mails. Tussendoor wordt Jane ook gebeld door medewerkers en cliënten. Het is continue schakelen tussen diverse situaties en vraagstukken.

Iedereen is uniek
De diversiteit in het werk van Jane komt voort uit onze persoonsgerichte aanpak. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor de medewerkers. Er wordt gekeken naar een goede match tussen de cliënt en de medewerker, zodat de cliënt op een fijne manier ondersteund kan worden. Daarnaast is het fijn dat de medewerker ook een fijne samenwerking heeft met de cliënt. Is er toch geen goede match? Dan wordt er samen met de planning gekeken naar een passende oplossing. Dit is een flinke puzzel, maar dat maakt het voor Jane en haar collega’s een mooie uitdaging. Er is veel onderling overleg, zodat de cliënten goed gemonitord kunnen worden. Krijgt de cliënt naast de huishoudelijke verzorging ook begeleiding? Dan heeft Jane nauw contact met de begeleider om na te gaan of alle ondersteuning goed op elkaar is afgestemd. Dit is vooral belangrijk wanneer een cliënt het lastig vindt om ondersteuning te accepteren. Door een goede onderlinge afstemming, veel contact en aandacht voor de cliënt wordt er gewerkt aan een vertrouwensband. Voor elke cliënt is dit traject anders, waardoor wij onze creativiteit inzetten om een situatie te creëren waar de cliënt zich fijn bij voelt.

Thuis bij de cliënt
Halverwege de ochtend is het tijd om op onze fietsen te stappen en naar een cliënt te gaan voor een intake. Wij hebben de pech dat het regent, maar dat weerhoudt ons er niet van om op pad te gaan. Eenmaal aangekomen bij de cliënt worden wij warm ontvangen. Jane stelt de cliënten snel op hun gemak door hen uit te leggen hoe de intake eruitziet en wat wij gaan bespreken. De echtgenote van de cliënt is ook bij de intake aanwezig. Hierdoor krijgt Jane een goed beeld van de wensen en behoeften van de cliënt. Binnen de indicatie die is afgegeven door de gemeente, kijkt Jane samen met de cliënt en de mantelzorger hoe onze medewerkers ondersteuning kunnen bieden in het huishouden. Aan het einde van de intake is de cliënt opgelucht dat hij ondersteuning krijgt waar hij zich fijn bij voelt. Als wij weer buiten staan vertelt Jane: “Na een maand bel ik de cliënt om te kijken of alles naar wens is. Ik vind het fijn om te horen of er een match is tussen de cliënt en de medewerker en of de cliënt zich nog prettig voelt met de gemaakte afspraken.”

Interactie met de cliënt
Niet alleen tijdens de intake is er contact met de cliënt. Er wordt regelmatig contact opgenomen met cliënten over de planning of om de huishoudelijke hulp of de begeleiding te evalueren. Cliënten bellen zelf ook vaak met ons. Zij behouden altijd zelf de regie en laten het ons dan ook weten als een zorgmoment verplaatst moet worden, of als de werkmap bij de cliënt thuis bijgevuld moet worden met nieuwe werkbladen. Tijdens de intake laat Jane ook weten aan de cliënt dat hij altijd contact mag opnemen. Ik merk dat de cliënt de laagdrempeligheid fijn vindt.

Toekomstbestendig
Als ik Jane vraag wat er op de planning staat voor de toekomst zegt zij heel duidelijk: groeien! “Dit jaar willen wij verder groeien in het aantal cliënten die van ons huishoudelijke verzorging en begeleiding ontvangen. Tegelijkertijd kijken wij hoe wij efficiënter kunnen werken, met bijvoorbeeld digitale dossiers in plaats van de map bij de cliënt thuis. Maar ook digitale begeleiding en ondersteuning staat op de planning als onderdeel van eHealth. Hierdoor kunnen wij de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, iets waar de cliënt profijt van heeft op de lange termijn.”  Jane vertelt mij ook dat er sinds vorig jaar goed geïnvesteerd wordt in de begeleiders. Er worden intervisies georganiseerd om te leren en om verder de diepte in te gaan. Ook wordt er gekeken naar het opleidingsaanbod voor de begeleiders en de huishoudelijk medewerkers, zodat de ondersteuning nog beter aan kan sluiten op de wensen en behoeften van de cliënt.

Ik kijk terug op een leuke dag met Jane. Het is goed om te zien dat cliënten echt geholpen kunnen worden met alleen al huishoudelijke verzorging. Een onderdeel uit de zorg waar vaak toch minder aandacht voor is. En juist op dit onderdeel is het belangrijk om goed te kijken naar de wensen en behoeften van een cliënt. Er is een waardevolle samenwerking tussen de medewerker en de cliënt, waardoor de cliënt zijn of haar zelfstandigheid kan behouden. Iets om trots op te zijn!

Meer informatie?
Wil je na het lezen van deze blog meer weten over de huishoudelijke verzorging of de begeleiding aan huis? Hier lees je meer over de huishoudelijke verzorging en hier over de begeleiding. Vind jij het leuk om iets voor onze cliënten te betekenen? Op onze werken bij pagina vind je alle vacatures terug.

Zorg met respect voor verschillende culturen