Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Henriëlla Zorg, gevestigd aan de Prinsegracht 126, 2512 GD Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.henriellazorg.nl
Prinsegracht 126 | 2512 GD Den Haag | 070 - 2012027

S. Nelom is de Functionaris Gegevensbescherming van Henriëlla Thuiszorg B.V. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Henriëlla Zorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit gezondheid, verzekering, BSN, IP-adres en wilsverklaring (indien van toepassing).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Henriëlla Zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Henriëlla Zorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Henriëlla Zorg) tussen zit. 
Henriëlla Zorg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

  • Nedap; verwerking en verzamelen van de cliëntgegevens ten behoeve van de zorgverlening; 
  • Zorgdomein; verwijzingsprogramma voor een veilige overdracht van cliëntgegevens tussen verwijzers en zorgaanbieders; 
  • Vecozo; op een veilige wijze administratieve gegevens uitwisselen onder zorgpartijen; 
  • Microsoft Office; administratieve gegevensverwerking voor intern gebruik; 
  • Joomla; programmeringssysteem voor de website die gegevens vanuit het contactformulier verzendt naar ontvanger binnen de organisatie. 
Delen van persoonsgegevens met derden

Henriëlla Zorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld is een verwerkersovereenkomst afgesloten volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Henriëlla Zorg gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies 
De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. 

Tracking cookies  
De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hierdoor ontvangen wij belangrijke gegevens over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen en andere informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. De gegevens die we verzamelen met de cookies zijn anoniem. Ze zijn niet te herleiden tot een bepaald IP-adres, persoon of gebruiker. We maken geen gebruik van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag een aangepaste inhoud te zien krijgt. De opgeslagen informatie delen we niet met andere partijen. Om uw privacy bij Google Analytics te waarborgen, hebben wij voldaan aan de volgende eisen: een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google; de laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd en worden versleuteld verzonden; de gegevens worden niet gedeeld met andere Google-diensten. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Henriëlla Zorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Henriëlla Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Henriëlla Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Henriëlla Zorg via het telefoonnummer +31(0)70 201 20 27 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring en het cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Zorg met respect voor verschillende culturen