Over ons

Henriëlla Zorg is een kleinschalige organisatie die haar cliënten zorg en ondersteuning op maat biedt. Deze zorg en ondersteuning bieden wij in Den Haag en deels in Rijswijk. Wij zijn een groeiende organisatie, maar wij blijven kleinschalig van aard. Juist de persoonlijke benadering en daarbij de persoonsgerichte zorg en ondersteuning is waar Henriëlla Zorg voor staat. Om onze zorg en ondersteuning op persoonsgerichte wijze in te richten, gaan en blijven wij in gesprek met de cliënt en zijn of haar naasten. Samen kijken wij wat de zorgvraag en wensen van de cliënt zijn. Bij het in kaart brengen van de zorgvraag kijken wij ook naar de persoon achter de zorgvraag.

Omdat wij een kleinschalige organisatie zijn, werken wij met een klein team. Hierdoor ontstaat er een ware band tussen de zorgmedewerkers en de cliënten. Onze zorgmedewerkers hebben onderling contact over de cliënten, om de situatie van de cliënt te monitoren en hierdoor bijtijds de zorg bij te stellen.

Henriëlla Zorg

Henriëlla Zorg bestaat uit Henriëlla Woonzorg B.V. en Henriëlla Thuiszorg B.V. Beide B.V. ’s zijn onderdeel van de Nelom Holding. Henriëlla Woonzorg richt zich op de zorg en ondersteuning van mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De twee locaties zijn beide kleinschalig van aard, waardoor er echt een huiselijk gevoel ontstaat voor de bewoners. De Wonen met Zorg locatie aan het Thomsonplein is een particuliere locatie. De Wonen Plus locatie aan de Laan van Meerdervoort biedt ruimte voor cliënten met een WMO indicatie. Henriëlla Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning aan huis, met als doel de cliënt zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Beide B.V.’s hebben een eigen missie en visie.

Henriëlla Thuiszorg B.V

Missie: Henriëlla Thuiszorg streeft ernaar om de beste zorgverlening te bieden aan de cultureel diverse inwonersgroep in Den Haag en Rijswijk. Ze onderscheidt zich door een innovatief zorgaanbod dat aansluit bij de diversiteit in behoeften van haar cliëntenbestand.

Visie: Henriëlla Thuiszorg streeft er naar goede dienstverlening en zorg te leveren aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Hierbij staan zelfbepaling, holistische mensvisie en kwaliteit centraal.

Henriëlla Woonzorg B.V.

Missie: Henriëlla Woonzorg streeft ernaar om bewoners een veilig woon- en leefklimaat te bieden, waarin de vormen van verzorging worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt. Bij Henriëlla Woonzorg worden de cliënten gestimuleerd om – zover als dat mogelijk is – deel te blijven nemen aan het maatschappelijk en sociaal verkeer. Als organisatie bieden we onze medewerkers kwaliteit in werk en een inspirerende werkomgeving.

Visie: Het beleid van Henriëlla Woonzorg is gericht op het bieden van een kwalitatief goede woonfunctie en het bieden van professionele en kwalitatief verantwoorde zorg, waarbij de vraag van de individuele bewoner centraal staat. Henriëlla Woonzorg stelt zich ten aanzien van alle onderdelen van de zorgverlening flexibel op en voegt zich naar de wensen en het levensritme van de bewoner. De zorgverlening vindt plaats in huiselijke sfeer. De bewoner mag daarbij zoveel mogelijk zelf de inrichting van zijn/haar kamer bepalen.

Zorg met respect voor verschillende culturen