Henriëlla Zorg - kleinschalig en zorg op maat

Over ons

Henriëlla Zorg is een kleinschalige organisatie die haar cliënten zorg en ondersteuning op maat biedt. Deze zorg en ondersteuning bieden wij in Den Haag en deels in Rijswijk. Wij zijn een groeiende organisatie, maar wij blijven kleinschalig van aard. Juist de persoonlijke benadering en daarbij de persoonsgerichte zorg en ondersteuning is waar Henriëlla Zorg voor staat. Om onze zorg en ondersteuning op persoonsgerichte wijze in te richten, gaan en blijven wij in gesprek met de cliënt en zijn of haar naasten. Samen kijken wij wat de zorgvraag en wensen van de cliënt zijn. Bij het in kaart brengen van de zorgvraag kijken wij ook naar de persoon achter de zorgvraag.

Omdat wij een kleinschalige organisatie zijn, werken wij met een klein team. Hierdoor ontstaat er een ware band tussen de zorgmedewerkers en de cliënten. Onze zorgmedewerkers hebben onderling contact over de cliënten, om de situatie van de cliënt te monitoren en hierdoor bijtijds de zorg bij te stellen.

Henriëlla Zorg

Henriëlla Zorg bestaat uit Henriëlla Woonzorg B.V. en Henriëlla Thuiszorg B.V. Beide B.V. ’s zijn onderdeel van de Nelom Holding. Henriëlla Woonzorg richt zich op de zorg en ondersteuning van mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De twee locaties zijn beide kleinschalig van aard, waardoor er echt een huiselijk gevoel ontstaat voor de bewoners. De Wonen met Zorg locatie aan het Thomsonplein is een particuliere locatie. De Wonen Plus locatie aan de Laan van Meerdervoort biedt ruimte voor cliënten met een WMO indicatie. Henriëlla Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning aan huis, met als doel de cliënt zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Achter de schermen werken wij samen en vormen wij één groot team. Sinds 2021 communiceren wij daarom ook uit naam van Henriëlla Zorg. 

Missie, visie en kernwaarden

Nu beide B.V.'s in de communicatie zijn samengevoegd, handelen wij ook allen vanuit de gezamenlijke missie, visie en kernwaarden. 

Missie Henriëlla Zorg 

Henriëlla Zorg wil in de regio Haaglanden op een innovatieve manier en met oog voor persoonlijke aandacht ervoor zorgen dat de cliënt de beste zorg krijgt, die bijdraagt aan behoud of verbetering van kwaliteit van leven. 

Visie Henriëlla Zorg

Henriëlla Zorg stemt de zorg van iedere cliënt af op een manier die ten goede komt aan de kwaliteit van leven. De zorgverleners gaan daarbij met respect en betrokkenheid om met de wensen en behoeften van de cliënt. 

Kernwaarden

De missie en de visie worden ondersteund door een viertal kernwaarden:

  • Respectvol: ieder mens is uniek. Van medewerkers wordt verwacht dat ze iedere cliënt respectvol behandelen, ongeacht etnische achtergrond, geloof, geslacht of geaardheid.
  • Betrokkenheid: door goed te luisteren naar de cliënt, mantelzorgers en contactpersonen en door empathisch te zijn, zullen we trachten naar een door de cliënt gewenste situatie toe te werken.
  • Vakkundigheid: van elke medewerker wordt verwacht dat hij/zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Kennis en kunde verwerven is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie.
  • Creativiteit: buiten kaders denken, proactief speelruimte benutten. Henriëlla Zorg onderzoekt hoe bestaande (beleids-)regels en richtlijnen speelruimte bieden om de zorg te verlenen die nodig is. 

Zorg met respect voor verschillende culturen