Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Cliëntenraad

De cliënten van Henriëlla Zorg geven advies over verschillende onderwerpen uit de organisatie door hun deelname aan de cliëntenraad. Henriëlla Zorg beschouwt elke cliënt als lid van de cliëntenraad. Op deze wijze hebben alle cliënten inspraak op de zorg die aan hen geleverd wordt. De cliëntenraad komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar en overlegt minimaal eenmaal per jaar met de directie en het managementteam.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. Het doel van deze wet is de gebruikers van zorg een afdwingbaar recht te geven op medezeggenschap. De raad heeft dus wettelijke bevoegdheden.

Adres:
Henriëlla Zorg
T.a.v. Cliëntenraad
Laan van Meerdervoort 306
2563 AL Den Haag

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van Henriëlla Thuiszorg. Het interne toezicht door de Raad van Toezicht komt met name in stand door de interactie met de directie. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een kritische houding, vanuit een brede optiek, op de duurzame uitvoering van de maatschappelijke rol van Henriëlla Thuiszorg. De Raad van Toezicht handelt vanuit de visie en de missie van de organisatie.

Adres:
Henriëlla Zorg
T.a.v. Raad van Toezicht
Laan van Meerdervoort 306
2563 AL Den Haag

Zorg met respect voor verschillende culturen