Henriëlla Zorg werkt aan zorg voor de toekomst

Henriëlla Zorg werkt aan zorg voor de toekomst

19 januari 2022

Zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde wijze thuis blijven wonen is waar wij naar streven voor onze cliënten. Samen met de cliënten kijken wij hoe de zorg zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt. In 2022 gaan wij hierin nog een stapje verder met het project Menselijke Maat.

Project Menselijke Maat
Dit jaar zetten wij een volgende stap in onze zorgverlening met het project Menselijke Maat. Tijdens dit project gaan we aan de slag met het optimaliseren van onze processen en de inzet van eHealth. Cliënten krijgen de mogelijkheid om, onder begeleiding van onze zorgverleners, handelingen zelf uit te voeren met behulp van slimme digitale oplossingen. Denk hierbij aan zelfstandig insuline spuiten via beeldbellen of zelfstandig de ogen druppelen met de oogdruppelbril. Op deze manier hoeft de cliënt niet meer thuis te blijven voor de zorgverleners en behouden zij zo hun vrijheid. Afhankelijk van de zorgvraag bepaalt de wijkverpleegkundige in overleg met de cliënt of hulpmiddelen of eHealth een passende oplossing is.

De zorg van de toekomst
Met een groter wordende zorgvraag vanuit de maatschappij en een krimpend aanbod aan zorgverleners is het belangrijk om de zorg steeds slimmer in te delen. Met het project Menselijke Maat spelen we hierop in. Door innovatieve oplossingen in te zetten, krijgt de cliënt meer regie en hoeven zorgverleners niet altijd langs te komen. Hierdoor kunnen we met dezelfde hoeveelheid zorgverleners meer cliënten helpen.

Tijdens het project krijgen we begeleiding vanuit Q-Consult Zorg bij het optimaliseren van onze processen. Daarnaast worden onze medewerkers vanuit Q-Academie opgeleid op het gebied van ENurse en doelmatigheid.

Benieuwd naar de voortgang van het project? Volg ons dan op LinkedIn of houd onze website in de gaten!

Zorg met respect voor verschillende culturen