Mantelzorgers

Het netwerk om onze cliënten heen is onmisbaar voor de cliënten. De cliënten in de thuissituatie hebben veel belang bij hun netwerk, zodat zij zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen.

Ook voor de cliënten die op één van onze locaties wonen, zijn hun naasten een belangrijk onderdeel van hun leven. Henriëlla Zorg hecht hier veel waarde aan en werkt daarom zoveel mogelijk samen met de mantelzorger van de cliënt.

Samenwerking met mantelzorgers

Henriëlla Zorg betrekt de mantelzorgers van de cliënt in het gehele zorgproces. Vanuit het oogpunt om persoonsgerichte zorg te leveren aan elke cliënt, is deze samenwerking vanzelfsprekend. Vanuit onze visie op mantelzorg ziet de samenwerking tussen Henriëlla Zorg en de mantelzorger er als volgt uit:

  • De mantelzorger is betrokken bij het plannen en organiseren van de zorg, het opstellen van het zorgleefplan, eventuele veranderingen, het maken van belangrijke beslissingen en evaluaties;
  • Het samen afstemmen van de zorg;
  • Het signaleren van eventuele overbelasting;
  • Het ondersteunen bij de zorg;
  • Het delen van informatie.

In deze samenwerking proberen wij een goede balans te vinden. De betrokkenheid van de mantelzorgers willen wij zo groot mogelijk houden, maar het is hierbij niet de bedoeling dat de mantelzorger wordt overbelast. Het vinden van deze balans is een uitdaging, zeker omdat elke cliënt en zorgvraag anders is. Door goede onderlinge communicatie willen wij deze samenwerking tot een succes maken.

Zorg met respect voor verschillende culturen